1919 г. Анон. Кошмар дезертира.

Плакат СССР времен Гражданской войны - Война - 1919 г. Анон. Кошмар дезертира.